Skip to main content
Ingwerer Bern Mule
facile

Bern Mule

rafraîchissant, fruité, piquant
Ingwerer Shot
facile

Ingwerer Shot

rafraîchissant, fruité, piquant
Ingwerer Mate
facile

Ingwerer Mate

rafraîchissant, fruité, sucré
Gingerita
avancé

Gingerita

rafraîchissant, acidulé, acide, piquant
Ingwerer Tonic
facile

Ingwerer Tonic

rafraîchissant, amer, piquant
Ingwerer Spritz
facile

Ingwerer Spritz

rafraîchissant, fruité, piquant, sucré
Dry Ingwerer
facile

Dry Ingwerer

rafraîchissant, acidulé, piquant
Ingwerer Ingroni
facile

Ingroni

rafraîchissant, amer, acidulé, piquant
Ingwerer Glingwerer
facile

Glingwerer

chaud, piquant, sucré
Ingwerer Minzerer
facile

Minzerer

chaud, piquant, sucré
Ingwerer Moschterer
facile

Moschterer

chaud, fruité, sucré
Ingwerer Hot Bern Mule
facile

Hot Bern Mule

chaud, fruité, piquant